Obchodní podmínky

Formulář k odstoupení od smlouvy k vytisknutí PDF - Odstoupení od smlouvy

Reklamační protokol k vytisknutí PDF - Reklamační protokol

 

Obchodní podmínky - Malinashop

 

Tomáš Malinský – Malina Shop
Dr.Foustky 731, Kladno, 272 01 - není výdejní místo a není adresa pro zasílání reklamací

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Malinashop-Tomáš Malinský, se sídlem Dr.Foustky 791, Kladno, 27201, IČ: 01560085,a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). 

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Malina Shop a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Malina Shop, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:malina@malinashop.cz, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je v momentě jejího odeslání zároveň kupní smlouvou. Prodávající má povinnost potvrdit objednávku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě vyprodání produktu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. Kupní smouva bude po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím zrušena.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy a platby

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zboží doručováno Českou poštou - Balík do ruky

Poštovné, pokud není uvedeno jinak, je účtováno ve výši 109,-Kč.

Jakmile předáme balíček přepravci, informujeme Vás o tom e-mailem. Poté Vás bude kontaktovat přepravce prostřednictvím SMS zprávy a e-mailu o dni a hodině doručení Vašeho balíčku. Zásilka je obvykle doručena do druhého pracovního dne ode dne odeslání.

 

Zboží doručováno službou "Zásilkovna.cz" na výdejní místo

Cena za dopravné na vybranou pobočku, pokud není uvedeno jinak, je účtována ve výši 50Kč.

Jakmile předáme balíček k transportu na Vámi vybranou pobočku, obdržíte od nás e-mail s podrobnými informacemi, jak postupovat dále. Obdržíte SMS zprávu a e-mail od přepravce, ve chvíli, kdy bude Vaše zásilka připravena k výdeji na výdejním místě. Zásilka je obvykle doručena do druhého pracovního dne od jejího odeslání.

Zboží doručováno službou In Time

Cena za dopravné, pokud není uvedeno jinak, je účtována ve výši 120Kč.

Jakmile předáme balíček přepravní službě In Time, obdržíte od nás potvrzovací e-mail o odeslání zboží. Od přepravce obdžíte informace pomocí SMS zprávy o přesném dni doručení Vaší zásilky až domů. Dopravce Vás bude telefonicky kontaktovat v den doručování balíčku, aby si s Vámi sjednal přesný čas předání zboží.

Platba převodem na účet

Pokud si vyberete platbu převodem na účet. Uhraďte částku uvedenou ve Vašem e-mailu na číslo účtu 107-4763740267/0100, jako variabilní symbol použijte VŽDY číslo objednávky. Po připsání částky na náš účet Vám zboží do třetího pracovního dne odesíláme.

Platba na dobírku

Pokud si vyberete přepravní službu – Česká pošta a zvolíte druh platby „na dobírku“ přičte se Vám k poštovnému doběrečné ve výši 30,-Kč. To samé lze vybrat u přepravní služby In Time.

Platba na pobočce Zásilkovny

Lze u služby "Zásilkovna.cz". Pokud chcete balíček zaplatit až ve chvíli jeho převzetí na výdejním místě. Přičte se Vám k přepravnému doběrečné ve výši 10Kč.

Platba platební kartou online

Zboží můžete zaplatit platební kartou online přes platební bránu PayPal. Jde o bezpečné zaplacení Vaší objednávky. Po dokončení objednávky a stisku tlačítka "zaplatit přes PayPal" budete přesměrován na bezpečné stránky této společnosti, kde vyplníte potředné údaje o platební kartě. Poté platbu potvrdíte a my ihned vidíme, že byly peníze připsány na našem účtě.Za tento druh platby není účtován poplatek.

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6ti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Po odstoupení od smlouvy musí kupující vrátit zboží do 14ti dnů a prodávající musí vrátit peníze do 14ti dnů, není však povinen vrátit peníze dřív než mu zákazník prokáže, že zboží odeslal nebo mu zboží předá.

Prodávající má právo snížit cenu o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Formulář pro odstoupení od smlouvy k vytištění ZDE.

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení či výměně zboží:

Jak zásilku připravit při vrácení zboží:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce (originální vysačky a originální obal). Ke zboží přiložte doklad o koupi, společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy. Zboží zabalte do obalu ve kterém nebude možno ho během přepravy poškodit a odešlete na adresu: Tomáš Malinský, Spojenců 2644/31, Praha 9, 193 00 (není výdejní místo). Poštovné při vrácení produktu hradí podle nového zákoníku kupující.

Jak zásilku připravit při výměně zboží:

V první řadě nás prosím kontaktujte na telefon: 778 099 969 nebo na e-mail: malina@malinashop.cz, abychom zjistili, zda máme Vámi požadované zboží vhodné k výměně skladem.

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce (originální vysačky a originální obal). Ke zboží přiložte doklad o koupi. Zboží zabalte do obalu ve kterém nebude možno ho během přepravy poškodit a odešlete na adresu: Tomáš Malinský, Spojenců 2644/31, Praha 9, 193 00 (není výdejní místo). Poštovné při výměně produktu hradí podle nového zákoníku kupující. My po Vás budeme chít zaplatit 70Kč za poštovné při doručení až k Vám domů a nebo 60Kč při doručení na pobočku Zásilkovna.cz.

8) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu - odkaz ZDE. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

 9) Dodatky ke kupní smlouvě

Na jakékoliv dodatky ke kupní smlouvě - např.žádost o jinou barva či materiál než je uveden v nabídce nebude brát zřetel. Prodáváme pouze to zboží, které najdete u nás v e-shopu. Děkujeme za pochopení.

10) Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí při objednávce, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem dodání, řádné fakturace a případné reklamace objednaného zboží.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Malina Shop

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.